Пятница, 20 мая 2022   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору
9:50, 24 ноября 2014

Албаты амыр-энчӱ, мал ардак турза…


Ӱлӱрген айдыҥ учкары Чуйдыҥ jолынаҥ он эки километрде турган jараш, jакшынак jуртта солун байрам ӧдӱп jадарда, амадап барып кӧрдим. Айттыру да келген.

cholmony012

Мында jурттыҥ клубыныҥ 80 jылына, онойдо ок «Мечин» деп jарлу jайаан ӧмӧликтиҥ беш jылына, jарлу артист Г. И. Товаровтыҥ 60 jажына учурлалган jаан байрам бийик кеминде тӧзӧмӧлдӱ ӧтти.
Ыраактаҥ-jууктаҥ амадап келген айылчыларды, jерлештерин клубтыҥ jааны С. Н. Катышева уткып, быйанду сӧстӧрин айдып, грамоталарды, кереес сыйларды табыштырды. Олордыҥ тоозында иштиҥ ветерандары, узак ӧйгӧ иштеген А. М. Деев, Б. К. Ептеев, Е. К. Ептеева, М. А. Санакова, Е. У. Шабыкова, Н. А. Моносова, М. В. Ачимова, А. О. Алмашева, Н. М. Кухаева.
Эл Курултайдыҥ депутады В. Н. Уханов, Оҥдой аймактыҥ jааны М. Г. Бабаев, культура бӧлӱкти башкарып турган Р. К. Малчиев, Кӱпчегендеги jурт jеезениҥ jааны В. П. Мандаев jылу сӧстӧрин айдып, клубтыҥ ижи jаранзын, «Мечин» ӧмӧлик jаҥар кожоҥдорыла jаанды-jашты сӱӱндирзин деп jакшынак кӱӱнземелдер айттылар. Jуулган айылчылар кӧп. Jе олордыҥ кажызына ла сӧс берилген. Темдектезе, Шашыкманнаҥ келген jайаан ӧмӧлик jаҥар кожоҥдорыла сӱӱндирди. Школдыҥ ӱренчиктерин, оогош болчомдорды кӧрӱп, кӱӱн-санааҥ кӧдӱрилер. Jозок, тем алгадый деп сананарыҥ.
Jаан-Jаламан jурттыҥ эл-jоны амырын билбес, кӧрзӧҥ лӧ клубта jуулган, ойын-концертке белетенген турар. Аш-курсагын экелген, албатызын кӱндӱлеп jадар. Клуб оогош то болзо, jе ондо кийистеҥ эткен эдимдер, азыйгы фотоjуруктар тургузылганы солун. Келген улуска сӱреен jилбилӱ болды.
«Мечин» jайаан ӧмӧликке беш те jыл болзо, олор бала-барказын ээчидип, клубка jуулып, jаандарынаҥ jаҥарлаарга ӱренет, таскайт. Эл Ойындарда, ӧскӧ дӧ аймактар сайын jорыктап, ойын-концертин тутагы jогынаҥ кӧргӱзет. Jаҥжыгулары бек ӧмӧликтиҥ jедимдери де иле ине.
Jурттыҥ эл-jоны, айылчылар jерлежин Г. И. Товаровты уткып, алкап, jуртыстыҥ оморкодузы, нерелӱ артизис деп мактады, Григорий Ивановичти кызычактары уткыды. Елена Ундыбасовна Шабыкова Оҥдойдоҥ келген jерлештериле кожо алып баатыр Григорий Ивановичтиҥ бажына алтай бӧрӱк кийдирди. Езриндердиҥ одузы кой сыйлап, кур курчады. Jаан-Jаламанныҥ jерлештери jеҥjок кийдирген. Jайалталу артистти кожо ӱренген нӧкӧрлӧри Кичӱ-Jаламаннаҥ, Кӱпчегеннеҥ, Ийиннеҥ, Оҥдойдоҥ келип уткыды. Jаан-Jаламандагы, Хабаровкадагы эл тӧрӧӧни база jакшы уткыды.
Бис jаан концерттерди улай ла кӧрбӧй jадыс. Клубтарыс арай ла оогош. Jе ол кӱнде jуулган jаан-jаш Кара Маймановты, К. Ф. Малчиевти, А. Езринди, С. Бодуевти изӱ колчабыжуларла уткыды. Ойын-концертти кӧрӱп, кара башту калыгыстыҥ jайаан jайалтазын кайкаарыҥ да, оморкоорыҥ да.
Алкы бойымныҥ алкыш-быйанымды Хабаровкада jуртап jаткан Сӱмер Санаковко айдадым. Jуулган улусты, байрам-туштажуны, кӱчсинбей, фотоjурукка соккон. Келер ӱйелерге артыргызып салатан тӱӱкилик учурлу фотоальбом белен ине.
Jаан байрамды белетеп ӧткӱрерге болушкан-jӧмӧгӧн эл-jонго, ӱредӱчилерге, медишчилерге, тоомjылу ветерандарыска, оогош болчомдорыска, аргачыларга jаан алкыш-быйанысты айдадыс. Jурттарда байрамдар ӧдӱп турзын, албаты-jон амыр-энчӱ jатсын, азыраган ак мал ардак-семис турзын. Эл-jон нак, чыйрак, бой-бойын тооп, килемjилеп jӱрзин.

Чагачы Манышева,
Кӱпчеген jурттаҥ.

Об авторе: Звезда Алтая


Добавить комментарий

© 2022 Звезда Алтая
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru