Пятница, 20 мая 2022   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору
«Jылдыстык» наjыларын jууйт
10:17, 29 ноября 2014

«Jылдыстык» наjыларын jууйт


Ӧткӧн неделеде Кош-Агаш аймактыҥ jурттарында «Jылдыстык» наjыларын jууйт» деп адалган туштажулар ӧтти. «Jылдыстык» газеттиҥ ишчилери Кӧкӧрӱ, Телеҥит-Сортогой, Белтир, Ортолык, Чаган-Узун ла Курай jурттардыҥ школдорында jаан класстардыҥ балдарыла тушташкандар.

cholmony0021

Баштапкы ла туштажу Кӧкӧрӱ jуртта ӧтти. Бис, корреспонденттер, «Алтайдыҥ Чолмоны», «Jылдыстык» газеттер керегинде куучындап, бу газеттер олорго, школды божодып jаткан балдарга, незиле тузалу болгонын jартап куучындадыс.
Кӧкӧрӱ jурттагы jаан класстыҥ балдары ла ӱредӱчилери айылчыларыныҥ куучынын угуп, туштажуныҥ учында бойыныҥ санаа-шӱӱлтелериле ӱлештилер. Алтай тилдиҥ ӱредӱчизи Н. С. Баданованыҥ аjарганыла, «Кӱндӱлӱ редакция! Мен…» деп рубрика jоголып калган, оны орныктырар керек деп кӱӱнзеп, ол jиит улуска сӱрекей керектӱ деп темдектеди. Бу кӱӱнземелди бис аjаруга алдыс.
Экинчи туштажу Телеҥит-Сортогой jурттыҥ балдарыла болды. Эмдиги ӧйдиҥ балдары эмеш керексинбес, телефонго, Интернетке jайылып калган, jурт jерлердиҥ балдары база. Андый да болзо, бис олордыҥ аjарузын тӧрӧл алтай газетке, jебрен алтай тилдиҥ ле албатыныҥ jаҥжыгуларына ууландырып, ада-энезин, ӱредӱчилерин, jаандарды тооп jӱрзин, келер ӧйди эмдештеҥ сананзын деп айдып, олордыҥ алтай газетке, алтай таныкка jилбӱзин ойгозорго албадандыс. Телеҥит-Сортогойдо АР-диҥ нерелӱ ӱредӱчизи А. Г. Усольцева «Алтын-Казык» деп литературалык кружок ӧткӱрип турган, бу кружоктыҥ турчылары «Башпаракка» jаантайын jараш бичимелдерин аткарып jат. Бу ӱредӱчи ӧткӱрип турган ижи керегинде база jилбилӱ куучын айтты.
Мукур-Таркаты jуртка эмеш орой jедип барганыс, уроктор божоп калган, оныҥ учун туштажу болбоды. Андый да болзо, Т. М. Курдяпованыҥ башкарып турган jарлу «Сурлан» деп албатылык театры бисти jербойыныҥ Культура туразына кычырып, «Алмыс» деп спектаклиниҥ ӱзӱктерин кӧргӱсти. Бу биске jаан амыралта ла сӱӱнчи болды.
Эҥ jилбиркек, шулмус ла ачык-jарык балдар Белтирдиҥ школында ӱренип турган деп билдирди. Баштапкы урокло 9-чы, 10-чы класстардыҥ балдарыла туштажу ӧткӧн, экинчи урокло 11-чи класстыҥ балдарыла. Мында куучын-эрмек jылу, ачык ӧткӧн. Балдар айылчыларынаҥ кӧпти угуп, ӧйкӧгӧн сурактарын сурап, бойыныҥ кӱӱнземелдерин айттылар. «Мындый туштажулар биске jетпей турган болгон, эмди кӧпти билип алдыс»—деп, 10-чы класстыҥ кызычактары айттылар. Бу балдар туштажулардыҥ да кийнинеҥ бисти божотпой, узак ла тудуп куучындашкандар, ачык айдыныштар да болгон, келер ӧйдӧ колбу тудар бек jӧптӧжӱлер де болгон.
Бир школдо ӱредӱчилер бисти, «Алтайдыҥ Чолмоны» газеттиҥ jиит ишчилерин, уткып, алдында мынайда jарлу бичиичилер келетени биске jаан солун болотон, эмди слер келдеер, бу биске jаан ырыс деген сӧстӧри бисти канатталтты, ӧкпӧӧртти.
Ортолык, Чаган-Узун ла Курай jурттарда туштажулар калганчы кӱнде ӧткӧн. Эмеш арып-чылап та калган болзоос, jиит кычыраачыларысла «тирӱ» куучындар ӧткӧнине тыҥ сӱӱнедис. Бу туштажулар биске де, ӱренчиктерге де jаҥы тыныш берген деп айдарга jараар. Оныҥ учун бисти уткыган бастыра бу школдорго jаан быйанысты айдадыс! Чындап, Кош-Агаш аймак балдардыҥ «Башпарак» деп бӱгине чӱмдемел иштерин, jуруктарын аткарып турган эҥ эрчимдӱ аймактардыҥ бирӱзи. Оныҥ учун «Башпарактыҥ» кичинек авторлорына Быйанду самаралар база табыштырылган.
Адакы сӧс
«Jылдыстык» газет jиит кычыраачыларга jаҥыс ла jилбилӱ эмес, jе анайда ок ол сӱрекей тузалу газет деп темдектеер керек. Мында кажы ла рубрика олорго керектӱ. Темдектезе, «Студенттердиҥ jӱрӱминеҥ» деген рубрикада бис Россия тергеебисте алтай студенттер ӱренип турган бастыра бийик ӱредӱлӱ заведениелер керегинде бичийдис. Ыраак калаларда ла Горно-Алтайскта ӱренип турган студенттерле Интернет ажыра ла чике колбу тудуп, олордыҥ студент jӱрӱмин элбеде бичийдис. ӱренчиктер мыны кычырып, кайда кандый ӱредӱ алар арга барын билип алар аргалу. Анайда ок «Jиит специалист», «Бистиҥ айылчы» деген рубрикаларда алтай jииттер кандый солун профессия алып, кайда иштеп турганын кычырып, школды божодып jаткан бала бойына келер ӧйгӧ профессия да талдап алардаҥ маат jок. «Сурак-каруу», «Кӱндӱлӱ редакция! Мен…» деген рубрикаларга кажы ла кӱӱнзеген кижи бичип, сурактарын сурап, кӱӱн-санаазыла ӱлежип, профессионал (юристтиҥ, психологтыҥ, кандый бир специалисттиҥ) болуш алар. Оныҥ учун jиит кычыраачыларысты кемзинбей, недеҥ де jалтанбай, juldustuk@mail.ru деп электрон адреске ле Вконтакте сайттаҥ Jылдыстык группаны таап, ого кирип, биске бичизин деп база катап кычырып турубыс! Ада-энегер газетке бичидип койорын ундып салган болзо, олорго айдып, газетке бичидигер, кычырыгар, бисле кожо колбу тудугар!

С. ТРИЯНОВА

Об авторе: Звезда Алтая


Добавить комментарий

© 2022 Звезда Алтая
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru